Zoo Ajka - CGP / Identity

  • 91
  • 1
  • 0
  • Zasnovali smo logo in oglasne tiskovine za prijazno malo trgovino za živali.
     
    We have created a logo and advertising print material for a nice little shop for animals.