Youandshoe start up book

  • 2077
  • 154
  • 10

  • Social network and browser for shoes


  •    

        Servis je dizajniran da obezbedi korisnicimaveliku bazu informacija za obuću. Na sajtu može da se pre-tražuje, kupuje obuća pa čak i da se razmenjuje sa registrovanim članovima.Informacije su prikupljene od različitih trgovačkihlanaca širom sveta. Baza obuhvata širok spektarnajrazličitijih modela kako bi zadovoljilapotrebe različitih kupaca i ljubitelja obuće.
    Sam sistem omogućava potencijalnim kupcimada pronađu najbolju tržišnu cenu, a u slučajukupovine odmah ih linkuje na prodavca. Što jenajvažnije - srž projekta youandshoe je društvenamreža. Na ovoj mrezi korisnici mogu da kreirajuprofile koji odražavaju njihov lični stil, dodajukomentare, prave sopstvene galerije i sve to delesa svojim prijateljima.