Xarxa Tiifamo

  • 95
  • 1
  • 0
  • Logotip Xarxa Tiifamo
    Departament de Sociologia Universitat de Barcelona
  • La UB ens va encarregar la imatge per a la Xarxa Temàtica Internacional d’Investigació en Famílies Monoparentals. Nou esquema familiar amb conseqüències: dificultats de conciliació de la vida laboral-familiar, precarietat… Estudiat des de la sociologia, institucionalment i des de la societat civil, la Xarxa vol posar en comú investigacions per ampliar coneixements i poder-hi fer front.
    Il·luminar per unir esforços de diferents perspectives ajuda a il·lustrar mare i fill/a.
  • THIS IS A SAMPLE CAPTION.