• PROJEKT KONKURSOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ WSCHODNIEJ CZĘŚCI WYSPY POMORSKIEJ WE WROCŁAWIU.
   
   
   
   
  Koncepcja wykonana w zespole z : Zbigniew Rąbalski / Paweł Gonia (XOSA)
   
  2012
 • Jak zaprojektować budynek prestiżowy – ikonę miasta jednocześnie wtapiając go w otoczenie?
  Jak połączyć przestrzeń prywatną z przestrzenią publiczną zachowując obopólne korzyści?
   
   
  Odpowiedzią na te pytania jest koncepcja zagospodarowania wyspy pomorskiej we Wrocławiu
  łącząca tak różne konteksty w jeden spójny projekt.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  IDEA PROJEKTU PRZEDSTAWIA SIĘ W POSTACI RELACJI MIĘDZY NAJISTOTNIEJSZYMI ELEMENTAMI ZAŁOŻENIA:
 • MIEJSCE: WYSPA POMORSKA, WROCŁAW
 • ZAGOSPODAROWANIE
 • Forma budynku jest wypadkową przemyśleń związanych z kształtowaniem kontrastujących do siebie przestrzeni, dzięki którym projekt może sprostać tak specyficznemu otoczeniu.
   
  Powtarzalność/Unikatowość, Dynamika/Statyka, Pion/Poziom, Faktura/Przeźroczystość
   
  łączą się ze sobą i przeplatają tworząc ekspresyjną formę która dostosowuję się do charakteru miejsca. Przeszklony trójkąt pełni dwie role – w ciągu dnia jest tłem dla nadwieszenia mieszkań gubiącym swoje rozmiary poprzez zastosowany materiał, natomiast w nocy oświetlony od środka
  podkreśla bieg rzeki. Kontrastujące ze szkłem horyzontalne wysunięcie mieszkań kontynuuje pozytywne wzorce zabudowy sąsiedniej, wtapiając budynek w zastaną tkankę miejską. Efekt ten potęgują trzy ściany wody wypływające z nadwieszenia, dzięki czemu elementy wertykalne i
  horyzontalne łączą się w jedną spójną całość podnosząc prestiż budynku i jakość przestrzeni publicznej.