Add to Collection
About

About

PROJEKT KONKURSOWY / ZAGOSPODAROWANIE WYSPY POMORSKIEJ WE WROCŁAWIU
Published:
PROJEKT KONKURSOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ WSCHODNIEJ CZĘŚCI WYSPY POMORSKIEJ WE WROCŁAWIU.
 
 
 
 
Koncepcja wykonana w zespole z : Zbigniew Rąbalski / Paweł Gonia (XOSA)
 
2012
Jak zaprojektować budynek prestiżowy – ikonę miasta jednocześnie wtapiając go w otoczenie?
Jak połączyć przestrzeń prywatną z przestrzenią publiczną zachowując obopólne korzyści?
 
 
Odpowiedzią na te pytania jest koncepcja zagospodarowania wyspy pomorskiej we Wrocławiu
łącząca tak różne konteksty w jeden spójny projekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEA PROJEKTU PRZEDSTAWIA SIĘ W POSTACI RELACJI MIĘDZY NAJISTOTNIEJSZYMI ELEMENTAMI ZAŁOŻENIA:
MIEJSCE: WYSPA POMORSKA, WROCŁAW
ZAGOSPODAROWANIE
Forma budynku jest wypadkową przemyśleń związanych z kształtowaniem kontrastujących do siebie przestrzeni, dzięki którym projekt może sprostać tak specyficznemu otoczeniu.
 
Powtarzalność/Unikatowość, Dynamika/Statyka, Pion/Poziom, Faktura/Przeźroczystość
 
łączą się ze sobą i przeplatają tworząc ekspresyjną formę która dostosowuję się do charakteru miejsca. Przeszklony trójkąt pełni dwie role – w ciągu dnia jest tłem dla nadwieszenia mieszkań gubiącym swoje rozmiary poprzez zastosowany materiał, natomiast w nocy oświetlony od środka
podkreśla bieg rzeki. Kontrastujące ze szkłem horyzontalne wysunięcie mieszkań kontynuuje pozytywne wzorce zabudowy sąsiedniej, wtapiając budynek w zastaną tkankę miejską. Efekt ten potęgują trzy ściany wody wypływające z nadwieszenia, dzięki czemu elementy wertykalne i
horyzontalne łączą się w jedną spójną całość podnosząc prestiż budynku i jakość przestrzeni publicznej.