Wyróżnienia

  • 25
  • 0
  • 0
  • Najlepsze zdjęcie roku fotoportalu Poznań/ 2012r.
  • Wyróżnienie pracy - warsztaty Olypmusa/ Poznań 2012r.