'Word een Held met je Geld' _ABN AMRO Foundation

  • 471
  • 16
  • 2
  • educatief lesmateriaal 'Word een Held met je Geld' 2 boeken, leskaarten en docentenbrochure

    Word een Held met je Geld (c)  is het ABN AMRO Foundation onderwijsprogramma dat 2000 medewerker-vrijwilligers van de bank in de gelegenheid stelt om een gastles te geven over het verantwoord omgaan met geld, binnen het basisonderwijs.
    In totaal zullen 20.000 leerlingen te maken krijgen met het lesprogramma. Collega’s van ABN AMRO Particulieren zullen gedurende de rest van het schooljaar 2010/2011 het programma Word een Held met je Geld landelijk uitrollen op zo’n 300 basisscholen. (bron: http://www.foundation.abnamro.nl/word-een-held-met-je-geld-abn-amro-geeft-gastlessen-op-basisscholen