Winter bye, bye!

 • 843
 • 92
 • 11
 • Winter Goodbye! Advertising campaign for the network of children's supermarkets "Antoshka"
 • Hat, bye. Winter bye
 • Scarf in the closet. Winter bye
 • Jacket off. Winter bye

 • Advertised brand: Antoshka
  Advertising Agency: fedoriv.com, Kiev, Ukraine
  Art Director: Sen Kostya
  Copywriter: Miriam Dragina
  Illustrator: Kostya Alyakin


   
 • http://adsoftheworld.com/taxonomy/brand/antoshka