Wdzydzki Landscape Park

  • 152
  • 6
  • 0
  • The film was produced at the request  of Wdzydzki Landscape Park.

  • Produced by Wojciech Zdunek
    Editing: Artur Owczarczak PSM
    Images and Animation:Łukasz Matulewski