Add to Collection
About

About

Whatansu visual identity and website design
Published:
Whatansu
Vizualinis identitetas ir tinklalapio dizainas
 
Klientas: Všį „Griaunam“
Data: 2012
Identitetas holistinei jaunimo stovyklai. Vizualas simbolizuoja 5 atraminius taškus žmogaus ugdymui – fizinį, moralinį, intelektinį, estetinį ir dvasinį kūnus.

/
 
Whatansu
Visual Identity & Web Design
 
Client: "Griaunam"
Date: 2012
Identity for the holistic youth camp. The visual presents 5 points of reference for the person's development – physical, moral, intellectual, aesthetic and spiritual bodies.
Spiritual body
Aesthetic body
Physical body
Moral body
Intellectual body