• Whatansu
  Vizualinis identitetas ir tinklalapio dizainas
   
  Klientas: Všį „Griaunam“
  Data: 2012
  Identitetas holistinei jaunimo stovyklai. Vizualas simbolizuoja 5 atraminius taškus žmogaus ugdymui – fizinį, moralinį, intelektinį, estetinį ir dvasinį kūnus.

  /
   
 • Whatansu
  Visual Identity & Web Design
   
  Client: "Griaunam"
  Date: 2012
  Identity for the holistic youth camp. The visual presents 5 points of reference for the person's development – physical, moral, intellectual, aesthetic and spiritual bodies.
 • Spiritual body
 • Aesthetic body
 • Physical body
 • Moral body
 • Intellectual body
Add to Collection