Add to Collection
About

About

vektorový nákres modelu těžby důlního plynu
Published:
Vektorový model těžby plynu a jeho následné zpracování
Pro společnost Green Gas DPB a. s. jsme zpracovali nákres vektorového modelu těžby plynu a jeho následného zpracování. Výhoda zpracování grafiky ve vektorech je v její variabilitě. Z modelem se dá dále velice dobře pracovat, jednotlivé části lze dále editovat nebo vytvářet nové. Model bude také základem pro vytvoření Flashové animace těžby plynu.