Van concept study

 • 157
 • 5
 • 0
 • 2012
   
  Van concept study. / Studium nadwozia samochodu osobowo-dostawczego.
  ______________________________________________________________________________________
   
  Stages of the project:
  - inventory of existing stylistic and technological design solutions
  - preliminary sketches
  - implementing the model in 1:10 scale in the family Rhinoceros 4 of CAD / CAM / CAE
  - preparation of 3D printed model
  - 3D printing (collaboration with Prosolutions)
  - finishing the model (plastering, painting)
  /
  Etapy projektu:
  - inwentaryzacja istniejących rozwiązań stylistycznych i technologicznych
  - wstępne szkice
  - wykonanie modelu w skali 1:10 w programie Rhinoceros 4 z rodziny CAD/CAM/CAE
  - przygotowanie modelu do wydruku 3D
  - wydruk 3D (współpraca z firmą Prosolutions)
  - obróbka wykańczająca modelu (szpachlowanie, lakierowanie)