Add to Collection
About

About

Identity, VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Published:
VVSG
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Association of Flemish cities and communities.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) komt als gesprekspartner op voor de belangen van de lokale besturen. GRAMMA werd aangezocht om het nieuwe huisstijlproject mee te helpen ontwikkelen.

Design
Wendy Guns | Account Management Jan Dries & Bart Van Cauwenberge