Add to Collection
About

About

Ivan Petrovich Pavlov (September 14, 1849 - February 27, 1936), Russian physiologist, psychologist and physician. In 1904, he was awarded the Nob… Read More
Ivan Petrovich Pavlov (September 14, 1849 - February 27, 1936), Russian physiologist, psychologist and physician. In 1904, he was awarded the Nobel Prize in physiology and medicine. Prague underground station I. P. Pavlova was dedicated to him, as well as this drawing. For where else but in an environment of public transport, the distinction between man and animal blurs, the basic conditioned reflexes dominate, and rampant mechanisms of psychological and physiological phenomena flourish. Ivan Petrovič Pavlov (14.9.1849 - 27.2.1936) ruský fyziolog, psycholog a lékař. Roku 1904 byl vyznamenán Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu. Jemu je věnována nejen stanice, ale i tato kresba. Neboť kde jinde, než v prostředí hromadných dopravních prostředků se stírá rozdíl mezi člověkem a zvířetem, dochází na základní podmíněné reflexy a bují mechanismy psychologických a fyziologických fenoménů. Read Less
Published:
This piece is dedicated to I.P.PAVLOV,  
I.P.PAVLOVA metro underground station, Prague 
 

Ivan Petrovich Pavlov (September 14, 1849 - February 27, 1936), Russian physiologist, psychologist and physician.
In 1904, he was awarded the Nobel Prize in physiology and medicine.
Prague underground station I. P. Pavlova was dedicated to him, as well as this drawing. For where else but in an environment of public transport, the distinction between man and animal blurs, the basic conditioned reflexes dominate, and rampant mechanisms of psychological and physiological phenomena flourish.

 
"Ivan Petrovič Pavlov (14.9.1849 - 27.2.1936) ruský fyziolog, psycholog a lékař. 
Roku 1904 byl vyznamenán Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu. 
Jemu je věnována nejen stanice, ale i tato kresba. Neboť kde jinde, než v prostředí hromadných dopravních prostředků se stírá rozdíl mezi člověkem a zvířetem, dochází na základní podmíněné reflexy a bují mechanismy psychologických a fyziologických fenoménů."