Umberto Eco - Notes on the Box of Matches

  • 605
  • 40
  • 8
  • Notes on the Box of Matches
    Umberto Eco
  • Zadanie polegało na zaprojektowaniu 3 tomów "Zapisków na pudełku od zapałek" autorstwa Umberto Eco. Projekt miał spełniać 3 podstawowe założenia: odnosić się do semiotycznych koncepcji autora, w których dzieło miało być na tyle nieokreślone by można je czytać w sposób dowolny; nawiązywać do wycinków z gazet ("Zapiski..." są zbiorem felietonów opublikowanych wcześniej we włoskiej gazecie L'espresso); być czymś ulotnym, surowym, zapisanym gdzieś na skrawkach papieru, z niedokładnościami i brudem.
  • Thanks for watching!
    Hope you enjoy!