• Kalendarz inspirowany tekstem "Jaka jest głębokość morza?", zadanie realizowane w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni typograficznej Grażyny Lange.
     
    Calendar inspired by text "How deep is sea?" , task in Academy of Fine Arts in Warsaw, typography studio of Grażyna Lange.
  • ...before
  • ...after