Tropisme Festival

  • 509
  • 57
  • 0
  • Graphic design for a parisian open air festival. 
    Illustrations taken on Erte works. 
  • Tropisme Festival - Jour
  • Tropisme Festival - Nuit