Add to Collection
Tools Used

Tools

About

About

illustration series "In search of Maironis"
Published:
O kur Maironis? 

Atradęs Maironio kūrybą Oranžinis išlenda iš savo milžinkapio ir bando susigaudyti: "O kur gi dabar galėtų būti Maironis?" Pakeliavęs, daug ko matęs (tik ne Maironį) Oranžinis pasijautė labai paprotingėjęs, apie gyvenimą supratęs.Where Maironis is?

After reading one book by Maironis (famous Lithuanian poet) Orange dude comes out of his cave and tries to find out where Maironis is. Even though he couldn't find Maironis, but after the travel Orange dude feels way wiser.