• Projekt systemu identyfikacji wizualnej firmy zajmującej
  się sprzedażą barwników naturalnych „Tinctoria”

  Weronika Doroszuk dyplom licencjacki
  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Wydział Form Przemysłowych
  Katedra Przestrzeni i Barwy
  promotor: dr Agata Kwiatkowska-Lubańska
   

  “Tinctoria” identity
  Weronika Doroszuk bachelor diploma project
  The Academy of Fine Arts in Kraków
  Faculty of Industrial Design
  Department of Space and Colour Studies
  promoter: dr Agata Kwiatkowska-Lubańska
   
  Kraków 2013
 • Barwniki Naturalne 
  Natural Dyes