Thoughts 2012

 • 2546
 • 80
 • 3
 • ENG
   
  Thoughts
  rough porcelain, 5 bakings
  Nova Gallery / Kraków 2012

  What interests me in art is the expression of positive emotions. On the sensual level "Thoughts" are a study of

  serenity and delicacy.
  With every week of my work porcelain petals were becoming more and more subtle, and their formation required more and more attention and delicacy. As my work progressed also my thoughts pieced together.

  The audience of the exhibition is welcome to touch and compare the petals.


   
  PL

  Myśli
  surowa porcelana, 5 wypałów
  Galeria Nova / Kraków 2012

  W moich działaniach interesuje mnie przekazywanie pozytywnych emocji. Na poziomie sensualnym "Myśli" to studium uspokojenia i delikatności. W kolejnych tygodniach lepienia porcelanowe płatki stają się coraz subtelniejsze, coraz więcej uwagi i ostrożności wymaga ich formowanie. W czasie pracy  układają się  również moje myśli.

  Podczas wystawy zachęcam widzów do dotykania i porównywania płatków.