Add to Collection
About

About

Tham - Sân - Si
Published:
Tham - Sân - Si
"Con gà"  tượng trưng cho sự  tham lam, những ham muốn không chính đáng
"Con rắn" tượng trưng cho sự giận dữ, nóng nảy, thù hận
"Con lợn" tượng trưng cho sự  si mê, ngu tối
Trong Kinh Pháp Phật dạy rằng tam độc :"Tham - Sân -Si" chính là những nguyên nhân gây ra bất hạnh,đau khổ và phiền não cho con người. Hãy sống tốt hơn mỗi ngày để ta có thể thoát ra cái vòng tròn luẩn quẩn ấy.

Tham - Sân - Si
"Chicken" symbolizes greed, evil desires.
"Snake" symbolizes anger, madness, hatred.
"Pig" symbolizes besottedness, moral blindness.
According to Buddha, "Tham - San - Si" are the three evils causing people misfortune, hurt and sadness. Living better on each day can help people escape from that vicious circle.