Add to Collection
About

About

Portrait
Published:
size: 1.5m x 0.40m
material: plastic balls, lights
 
 
Intermediální objekt, portrét mé bývalé přítelkyně, kamarádky.
Čtyři barvy symbolizují prvky, které na nás obecně působí. Dají se přirovnat ke čtyřem elementům.
Jsou to vlivy dobra, vášně, nevědomosti a stabilita. Ty se neustále prolínají a tvoří nepřeberné množství kombinací.
Pokusil jsem se zmaterializovat, zachytit rozpoložení mé kamarádky a to poměrem jednotlivých prvků.
Prvky doprovázel světelný rytmus, který je pro ně typický. Dobro - klidný, vášeň - aktivní, nevědomost - zběsilý. Stabilita je spojujícím prvkem všech ostatních.
Výsledkem je blikající objekt, který díky převažujícím prvkům zosobňuje povahu mé kamarádky.