• zdjęcie prototypu
     
  •  
    'KUKU' stool is made of 6-mm-thickness sheet of PVC. The material is folded accordingly to the pattern under high temperature. It forms a dynamic solid which is distincly oriented.
     
    Stołek 'kuku' składa się z jednego arkusza materiału, który po zagięciu wg wykroju tworzy dynamiczną bryłę. Wykonany jest z kształtowanej termicznie płyty PCV o grubości 6 mm. Jego forma jest wyraźnie ukierunkowana.