Srednja šola Slovenska Bistrica

  • 234
  • 3
  • 0
  • Srednja šola Slovenska Bistrica - Promo
  • Za Srednjo šolo Slovenska Bistrica smo zasnovali in izvedli celostno grafično podobo in serijo promocijskih tiskovin (osnovni elementi celostne grafične podobe, letopisi, brošure, ...).

    We have created a brand identity and a series of promotional print material (stationery, anuals, brochures, ...) fo Slovenska Bistrica Secondary School.