• Photographer: Pavel Novikov
    Models: Masha P., Tanya R., Yulia M., Vasilisa A.
    Make up & hair: ImageServices