• 2013
   
  Simple bike. / Prosty rower.
  __________________________________________________________________________
   
  The project, which purpouse was to design a simple, aesthetic and functional urban bike.
  /
  Projekt, którego celem było stworzenie prostego, estetycznego i funkcjonalnego roweru miejskiego
  .