Shapely Design

 • 2097
 • 103
 • 15
 • en:
   
  Shapely Design is a young company based in Poland, dedicated to creating creative tools for business. Its offer includes presentation designs of company and service, presentation for speakers and trainers, animations for business and startups. The team of Shapely Design also offers consultancy in brand strategy and individual coaching.

  I was asked to design a new corporate identity, taking into account both the business and creative side of the company activity. The work included logo, website design and the basic elements of visual identity.

  _


  pl:

  Shapely Design to młoda firma z Polski, zajmująca się tworzeniem kreatywnych narzędzi dla biznesu. Realizuje ona m.in projekty prezentacji firm i usług, prezentacji dla prelegentów i trenerów, animacji dla biznesu i startupów. Zespół Shapely Design oferuje również doradztwo z zakresu strategii marki oraz coaching indywidualny.

  Moim zadaniem było zaprojektowanie nowego wizerunku firmy, uwzględniając zarówno jej biznesową jak i kreatywną stronę. W skład prac weszły m.in. logo, strona internetowa oraz podstawowe elementy identyfikacji wizualnej.

  _
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
   
  Logo design
 •  
  -
   
  Web design
   
  Main site / strona główna
   
 •  
  -
   
  Unique illustrations for web design / ilustracje do strony
   
  Presentations for company and services / prezentacje firmy i usługi
 •  
  Presentation for the speaker / prezentacja dla prelegenta
 •  
  Presentations for training / prezentacje na szkolenia
 •  
  Presentations for startups / prezentacje dla startupów
 •  
  Animations for business / animacje dla biznesu
 •  
  Counseling / doradztwo
 •  
  Offer / oferta
  -
   
  Web design
   
  Main site / strona główna
   
  -
   
  Web design
   
  Main site / strona główna
   
 •  
 •  
  Blog
 •  
  Trainings / szkolenia
 •  
 •  
 •  
  -
   
  Full size previews:
   
   
  -
   
  Thank you for your time.
  Website is currently in development and shall be online soon.
   
  -
   
   
  -