Add to Collection
Tools Used
About

About

I was asked to design a new corporate identity, taking into account both the business and creative side of the company activity. The work include… Read More
I was asked to design a new corporate identity, taking into account both the business and creative side of the company activity. The work included logo, website design and the basic elements of visual identity. Read Less
Published:
en:
 
Shapely Design is a young company based in Poland, dedicated to creating creative tools for business. Its offer includes presentation designs of company and service, presentation for speakers and trainers, animations for business and startups. The team of Shapely Design also offers consultancy in brand strategy and individual coaching.

I was asked to design a new corporate identity, taking into account both the business and creative side of the company activity. The work included logo, website design and the basic elements of visual identity.

_


pl:

Shapely Design to młoda firma z Polski, zajmująca się tworzeniem kreatywnych narzędzi dla biznesu. Realizuje ona m.in projekty prezentacji firm i usług, prezentacji dla prelegentów i trenerów, animacji dla biznesu i startupów. Zespół Shapely Design oferuje również doradztwo z zakresu strategii marki oraz coaching indywidualny.

Moim zadaniem było zaprojektowanie nowego wizerunku firmy, uwzględniając zarówno jej biznesową jak i kreatywną stronę. W skład prac weszły m.in. logo, strona internetowa oraz podstawowe elementy identyfikacji wizualnej.

_
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
Logo design
 
-
 
Web design
 
Main site / strona główna
 
 
-
 
Unique illustrations for web design / ilustracje do strony
 
Presentations for company and services / prezentacje firmy i usługi
 
Presentation for the speaker / prezentacja dla prelegenta
 
Presentations for training / prezentacje na szkolenia
 
Presentations for startups / prezentacje dla startupów
 
Animations for business / animacje dla biznesu
 
Counseling / doradztwo
 
Offer / oferta
-
 
Web design
 
Main site / strona główna
 
-
 
Web design
 
Main site / strona główna
 
 
 
Blog
 
Trainings / szkolenia
 
 
 
-
 
Full size previews:
 
 
-
 
Thank you for your time.
Website is currently in development and shall be online soon.
 
-
 
 
-