Salmon Series- 2006

  • 168
  • 35
  • 0
  • Salmon #4- oil on canvas - 36"x 84"  2006
  • Salmon #5- oil on canvas - 36"x 76"  2006