• Agency: Leo Burnett Moscow 
    Production: DAGO

    Director, Storyboard : Sergey Podzolkov
    CG Artist, animation :  Alex Beresnev
    illustration : Varvara Alyay