Add to Collection
About

About

Guest house SAK
Published:
SAKÀ
Pavadinimas, logotipas, identitetas ir interjero grafika
 
Klientas: Atostogų namai SAKÀ
Data: 2013
Kiekvienas kambarys atostogų namuose SAKÀ atspindi vis kitą su Druskininkų miestu ir jo apylinkėmis susijusią legendą. Pagal legendas kambariams sukurti simboliai atsiranda interjero grafikoje ir kituose elementuose formuodami bendrą atostogų namų vizualinį identitetą.

Architektūra ir interjeras: SPRIK – Ieva Cicėnaitė, Mantas Olšauskas, Mindaugas Reklaitis
Grafinė dalis: PRIM PRIM – Miglė Vasiliauskaitė, Kotryna Zilinskienė
 
/
SAKÀ
Name, logo, identity and interior graphics
 
Client: Guest house SAKÀ
Year: 2013
Each room in guest house SAKÀ represents a different legend associated with Druskininkai city and its surroundings. Every room has its own symbol as a keyword from the legend. These icons appear in interior graphics and in other objects forming a visual identity of the guest house.

Architecture and Interior: SPRIK - Ieva Cicėnaitė, Mantas Olšauskas, Mindaugas Reklaitis
Graphics: PRIM PRIM – Miglė Vasiliauskaitė, Kotryna Zilinskienė