Rendering Folk Beliefs and Traditions into Our Days

 • 1955
 • 363
 • 38
 • Rendering Folk Beliefs and Traditions into Our Days 
  Book design
   
  Reviewing old healing traditions and methods for health preservation with modern graphics. 
  Naturopathy in our days, as the inheritance of folk culture. An attempt to link tradition with modernism 
  in visual presentation.
   
  Format: 180x140mm
  Size: 96 pages
  Inner paper: 115 gr, Cyclus (recycled), offset paper
  Cover paper: Rives Tradition (laid paper),120 gr, bright white
  Binding: thread stitching, glued binding
  Cover: bound in boards
   

   
 • Népi hiedelmek és hagyományok napjainkba való interpretálása
  Könyvtervezés

  A régi idők gyógyítóinak egészségmegőrzésre irányuló, még ma is élő hagyományainak ismertetése
  modern grafikai eszközökkel. Természetes gyógymódok, mint a népi kultúra hagyatéka napjainkban.
  Kísérlet a tradíció és a modernitás találkozására a vizuális megjelenítésben.
   
  Formátum: 180x140mm.
  Terjedelme: 96 old.
  Belív papír: 115 gr, Cyclus (recycled), offszet papír
  Borító papír: Rives Tradition (bordázott), 120 gr, bright white
  Kötészet: cérnafűzés, ragasztott kötés
  Borító: kartonált
 •  
   
   
   
   
 •  
  Tartalmi felépítés
   
  Esszenciája, fő kulcsgondolata a könyvnek a természetesség. Ezen oknál fogva a fejezetek végén található
  illusztrációk alapegysége a levél, amely növényi ornamentikává szervesül a legtöbb esetben. Minden ábra
  az adott fejezet tartalmát jeleníti meg, kivéve az előszó és a bibliográfia végén megjelenő virágmotívum
  esetében, mivel erre a két fejezetre nem mondható el a narratív elbeszélés. A könyvben olvasni lehet füves
  emberek tevékenységéről, a társadalomban betöltött szerepükről régen és ma.
  Tartalmaz az egészségmegőrzésre irányuló hagyományos praktikákat; egészségmegőrző ételek
  elkészítésének idejéről és módjáról szóló leírást; továbbá olvasható az élelmiszerkészítéshez használt
  alapanyagok tárolásának és tartósításának a sajátosságairól. 
   
   

  Content structure

  The book's quintessence, and key idea is naturality. Due to this the main element of the illustrations found
  at the end of each chapter is the leaf, which in most cases expands into a plant ornamentation. Each illustration represents the given chapter, except the floral patterns found at the end of the preamble and bibliography, cause these two chapters are not narrations. The book contains information about the activity of healers, and their role in society nowadays, and in the past. It also contains traditional practices in connection with health preservation, descriptions about how to make healthy foods, and methods about the conservation, and storage of the necessary ingredients.
   
   
 •  
   
   
 • Iníciálék
   
  Hogy a könyvnek vizuális rendszerében és tipográfiájában is találkozzon a modernitás és a tradíció;
  iníciálékat használtam a belívekben. A fejezetválasztó oldalakon az adott fejezet sorszáma látható növényi ornamentikus díszítéssel, az alfejezetek és a fejezetkezdések esetében pedig kisebb méretben
  a bekezdések mellett állnak az iníciálék. Az ezekben a grafikákban futó indák, absztrahált növényi motívumok az energiaáramlást, a folytonosságot, a körforgást és a természetességet óhajtottak szimbolizálni. 
   
   
   
  Initial letters
   
  In order to meet modernism with tradition in both the visual system and typography of the book, I used initials as chapter and subchapter openings. On the chapter separating pages the chapter numbers can be seen with plant ornamental decorations, and in case of the chapters and subchapters, smaller initial letters are found next to the text. The tendrils, and abstract plant decorations running in these graphics are meant to symbolize the energy flow, circulation, continuity and naturality.
 •  
   
   
 • Gyógyhatású növények A-tól Z-ig
   
  A könyv vizuális rendszeréhez igazodva készült egy 15 tagú kártyasorozat. Minden kártyán egy-egy hazánkban termő gyógynövény található; egyik oldalán egy növényi illusztrációval, másik oldalán pedig egy hozzá tartozó felhasználási javaslattal, érdekességgel. Azért készültek, hogy ilyen módon népszerűsítsem a könyvben olvasható természetes eljárásokat. 
   
  Formátum: A/6
  Papír: 300 gr, Cyclus (recycled), offszet papír 
   
   
   
  Herbs from A to Z
   
  Following the book's visual system, a card collection was made including 15 specific cards. Each card represents a different herb growing in Hungary. One side contains an illustration of the herb, while the other a description about recommended use and things of interest. The purpose of the collection is to popularize the natural methods and treatments featured by the book. 
   
  Format: A/6
  Paper: 300 gr, cyclus (recycled), offset paper
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 • made in 2013, Budapest (Ma degree exam, Mome)
   
 •  
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •