• Randy Moss, the NFL
  • Tom Scharpling, New York Magazine
  • Tom Brady, the NFL
  • Clayton-Hamilton Orchestra, Playboy
  • Donovan McNabb, the NFL
  • Barbara Strauch, Money Magazine
  • Ray Lewis, the NFL
  • Liz Phair, New York Magazine
  • Mike Singletary, the NFL.com Top 100
  • Geoffrey Rush, New York Magazine