RDM Innovation dock Rotterdam
11364
564
12
Add to Collection
About

About

Tussenvloer RDM Innovation dock Rotterdam
Published:

De transformatie van het industriële erfgoed naar een nieuwe functionaliteit heeft bij de RDM-campus geleid tot een samenspel van oud en nieuw en geresulteerd in een bijzondere oplossing voor deze bedrijfshuisvesting.

RDM campus
Middenin de Rotterdamse haven is de RDM campus gerealiseerd. Het middelpunt vande RDM Campus is de voormalige machinehal Innovation Dock, een aaneenschakelingvan grootschalige monumentale industriële hallen. Het Innovation Dock bestaatuit twee delen: een scholendeel, waar Albeda College en Hogeschool Rotterdam hunlokalen en werkruimtes hebben en een bedrijvendeel. In het bedrijvengedeelte is11.500m⊃2; beschikbaar voor kleinschalige en innovatieve bedrijven die actiefzijn op de markten Building, Moving & Powering.

De stedelijke stellingkast
Op 0-level niveau is een stedenbouwkundig grid ontworpen die de basis vormt vaneen logistiek systeem. Door de enorme omvang van de hallen bleef een groot deelvan het volume onbenut. GroosmanPartners architecten heeft het idee gelanceerd om op 8m-level niveau eentweede systeemgrid te maken, waardoor de hal in theorie haar oppervlak nagenoegkan verdubbelen door dubbel grondgebruik. Deze extra laag creëert demogelijkheid om te voorzien in de ruimtebehoefte van ondersteunende activiteitenvoor de productievloer, zoals kantoor, onderzoek en onderwijsfuncties. Binnendit bouwkundig en installatietechnisch raamwerk kunnen verscheidenegebruiksfuncties op flexibele wijze gehuisvest worden. Zo worden op relatiefeenvoudige wijze functieveranderingen gerealiseerd. Het plug-in systeem is zoweluitbreidbaar als wegneembaar.

Tussenvloer
Het idee van de stedelijke stellingkast is ontstaan door de in onbruik geraaktekraanbanen, die in een eerder leven hun hijskracht hebben bewezen. Deconstructieve overcapaciteit is gebruikt om nieuwe functies op niveau “in tehangen”. De eerste unit, de tussenvloer, met een vloeroppervlak van 1000 m2wordt ontsloten door een extern stijgpunt met lift en trappenhuis. Een stelselvan loopbruggen sluiten hierop aan waardoor de units bereikbaar zijn.