Prehistoric albinos fish

 • 278
 • 21
 • 3
 • 2013
   
  Prehistoric albinos fish. / Prehistoryczna ryba albinos.

  ___________________________________________________________________________
   
  My first 3D model created in the program ZBrush. Its topic was to imagine and create a sea creature that could have existed millions of years ago. Albinos fish is creation of my imagination.
  /

  Mój pierwszy projekt wykonany w programie ZBrush. Jego tematem było wymyślenie i wymodelowanie stworzenia morskiego, które mogło istnieć miliony lat temu. Ryba albinos jest produktem mojej wyobraźni.