Poster 'Warmia: Rebelia Kultury'

 • 272
 • 8
 • 0

 • Plakaty zaprojektowane jako prace konkursowe nt. "Warmia: Rebelia Kultury".

  Celem projektu było powiązanie bogatej tradycji z nowym wizerunkiem regionu Warmii opartym na energii dostarczanej przez twórczych i nieszablonowych „rebeliantów kultury”.
 • Posters designed for "Warmia: Rebellion of Culture" competition.

  The aim of the project was to link the rich traditions of the region of Warmia (northern part of Poland) with its new image based on energy supplied by the creative and unconventional artists of  "cultural rebellion.
 • Project Team:
  Tomasz Tymiński + Piotr Matuszek 
Add to Collection