Positive

 • 239
 • 12
 • 0
 • Positive
  Re-branding for an art supply store

  פוזיטיב
   מיתוג מחדש לחנות ציוד לאמנות
  הפרוייקט נעשה בשנה השלישית ללימודי תקשורת חזותית, מיתוג מחדש לעסק קיים. החנות ממוקמת מחוץ לקמפוס ועובדת בעיקר עם סטודנטים
 •  _ _ _ _ _ _Logo   לוגו
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Posters  פוסטרים
 •  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _Flyer & tab   פלאיר וכרטיסיה
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Postcard    גלויה
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Shopping bag   שקית