Portrait series for Telegraph's Stella magazine

  • 576
  • 28
  • 5