Photos for Catalog “NICKOLIA MOROZOV" Part 1
963
91
2
Add to Collection
About

About

Photos for Catalog “NICKOLIA MOROZOV. SPRING 2013"
Published:
Spring - Summer  2013
 
ALL CLOTHES & STYLE: NICKOLIA MOROZOV  (www.morozov.com)
PHOTO: ALEXEY FEDOSENKO
MODEL: NASTYA TARASOVA @NagornyModels
MAKE UP & HAIR STILE: EKATERINA KVATCHEVA