Add to Collection
About

About

Paperback series design, student project 2012
Published:
Paperback series | Philosophy
Paperback series design for subject books in philosophy, including;
(Norwegian editions)

Karl Marx
Kapitalen Utdrag fra den kritikk av den politiske økonomien 
(Das Kapital) 
1867

Friedrich Nietzsche
Slik talte Zarathustra En bok for alle og ingen 
Also sprach Zarathustra)
1885

Simone de Beauvoir
Det annet kjønn Et offer for arten 
(Le deuxième sexe)