• PRWiG
   
   
  frykasy na stulecie Przedsiębiorstwa Robót Górniczych i Wiertniczych w Warszawie:
  wizytówka / torba / album / zaproszenie / koperta
   
   specials for PRWiG’s (Polish Drill & Mining Company) 100th anniversary:
  card / gift bag / hardcover album / invitation / envelope