•  
  • © 2012 Stichting SAN Jaarboek.
    Het auteursrecht op de afzonderlijke pagina’s, de dvd’s en het virtuele SANARCHIEF met de ingezonden campagnes, berust bij de auteurs, reclamebureaus en/of hun opdrachtgevers.
    De Stichting SAN Jaarboek is niet aansprakelijk voor nalatigheid van inzendingen van de gepubliceerde campagnes met betrekking tot eventuele aanspraken van derden of enig ander auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en overige rechthebbenden op het werk c.q. werken.

Add to Collection