Old woman and her hope

  • 1213
  • 57
  • 0
  • Dạo gần đây, hình ảnh này cứ xuất hiện trong đầu tôi.. tôi không nhớ cụ bán gì, hình dáng nó ra sao, nhưng tôi nghĩ đó là cả niềm hy vọng và ước mơ của cụ...
    I really nailed this picture in my mind for a long time, I don't remember what does she buy? what it look like?, but I think it's her hope and her dream...
  • Detail
  • Ctrl / Cmd + Y