• Visual Identity for Norwegian Peoples' Aid (Norsk Folkehjelp)
  This is our contribution to the norwegian competition "Design for Alvor" (In english: Serious Design. In other words; design for free for humanitarian organizations) competition. This year it went to Norwegian Peoples' Aid.

  We won the 1st price in the Student category. :)

  The jurys words (in norwegian):
  «Juryen mener studentenesvinnerarbeid i DfA viser vilje til å utfordre grenser og tenke nyttinnenfor en tradisjonell kategori. Symbolet satt i system de viser en klar tanke bak innsendelsen.Vinnerarbeidet skilte seg klart ut ved å tenke annerledes. Utførelsenav symbolet er moderne og utradisjonelt. Satt sammen med helhetligeorganske former blir dette sterkt. Gjennomtenkt løsning som langt påvei kunne vært realisert for Norsk Folkehjelp. Gratulerer!»

  Team: Jon Koslung, Tore Teksle, Katinka Sundhagen og Camilla Lykaas.

  (Photos in the "Photo style" section by: Ben Johnson)
Add to Collection