•  
     
     
    Photographer   Patrick Styrnol
    Model        Nika Tkeshelashvili