Natječaj za Muzej prekinutih veza

  • 186
  • 2
  • 0
  • Museum for broken relationship - http://brokenships.com/
  • Ovim se radom prekid veze ne doživljava kao kraj i zaborav dijela života, već predstavlja inovativnu ideju ponovne upotrebe uspomena koje izlaganjem u muzeju preoblikuju svoju svrhu. Na ovaj način tragove prekinutih veza ne pretvaramo u otpad. Njihovom ponovnom upotrebom pretvaramo otpad u resurs koji će im dati novi život.
    Ideja je potaknuti korisnika da razmisli o mogućnostima ponovne upotrebe predmeta, povlači paralelu s problemom povećanja otpada na planeti - jednokratnim vrećicama, te apelira na ponovnu uporabu istih. Stoga, „Ne stvaraj otpad. Recikliraj!“.