Add to Collection
About

About

Ideja je potaknuti korisnika da razmisli o mogućnostima ponovne upotrebe predmeta, povlači paralelu s problemom povećanja otpada na planeti - jed… Read More
Ideja je potaknuti korisnika da razmisli o mogućnostima ponovne upotrebe predmeta, povlači paralelu s problemom povećanja otpada na planeti - jednokratnim vrećicama, te apelira na ponovnu uporabu istih. Read Less
Published:
Museum for broken relationship - http://brokenships.com/
Ovim se radom prekid veze ne doživljava kao kraj i zaborav dijela života, već predstavlja inovativnu ideju ponovne upotrebe uspomena koje izlaganjem u muzeju preoblikuju svoju svrhu. Na ovaj način tragove prekinutih veza ne pretvaramo u otpad. Njihovom ponovnom upotrebom pretvaramo otpad u resurs koji će im dati novi život.
Ideja je potaknuti korisnika da razmisli o mogućnostima ponovne upotrebe predmeta, povlači paralelu s problemom povećanja otpada na planeti - jednokratnim vrećicama, te apelira na ponovnu uporabu istih. Stoga, „Ne stvaraj otpad. Recikliraj!“.