Add to Collection
About

About

Mural dedicated to National Armed Forces (as part of Cursed Soldiers) - second strongest underground force in Poland during Nazi and USSR occupat… Read More
Mural dedicated to National Armed Forces (as part of Cursed Soldiers) - second strongest underground force in Poland during Nazi and USSR occupation. NSZ fought against both totalitarian systems: Third Reich and USSR. Even long after end of war they were struggling against Communists' system imposed by force in Poland. During soviet regime NSZ soldiers were brutally exterminated and erased from polish history for long time. So now we're trying to put them back to the right place and remind about their sacrifice for polish independence. Project supported and carried out by Rafał Roskowinski and Jacek Zdybel. Mural poświęcony Narodowym Siłom Zbrojnym (także jako cz. Żołnierzy Wyklętych) - drugiej co do wielkości siły Polski Podziemnej w czasie nazistowskiej i komunistycznej okupacji. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczyli przeciw obydwóm systemom totalitarnym. Nawet długo po zakończeniu drugiej wojny światowej czynnie przeciwstawiali sie narzucaniu komunistycznej władzy w Polsce. W czasach reżimu komunistycznego Żołnierze Ci byli brutalnie prześladowani i eksterminowani, a świadomość o nich została wymazana na długi czas. Teraz ta artystyczna wizja przypomina o ich poświęceniu dla Niepodległej Polski i umieszcza ich we właściwym miejscu polskiej historii. Projekt przeprowadzony pod kierunkiem Rafała Roskowińskiego i Jacka Zdybla. Read Less
Published:
Mural dedicated to National Armed Forces (as part of Cursed Soldiers) - second strongest underground force in Poland during Nazi and USSR occupation.

NSZ fought against both totalitarian systems: Third Reich and USSR. Even long after end of war they were struggling against Communists' system imposed by force in Poland.

During soviet regime NSZ soldiers were brutally exterminated and erased from polish history for long time. So now we're trying to put them back to the right place and remind about their sacrifice for polish independence.

Project supported and carried out by Rafał Roskowinski and Jacek Zdybel.
Location: Gdańsk, Zaspa district (Poland)Mural poświęcony Narodowym Siłom Zbrojnym (także jako cz. Żołnierzy Wyklętych) - drugiej co do wielkości siły Polski Podziemnej w czasie nazistowskiej i komunistycznej okupacji.

Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczyli przeciw obydwóm systemom totalitarnym. Nawet długo po zakończeniu drugiej wojny światowej czynnie przeciwstawiali sie narzucaniu komunistycznej władzy w Polsce.

W czasach reżimu komunistycznego Żołnierze Ci byli brutalnie prześladowani i eksterminowani, a świadomość o nich została wymazana na długi czas. Teraz ta artystyczna wizja przypomina o ich poświęceniu dla Niepodległej Polski i umieszcza ich we właściwym miejscu polskiej historii.

Projekt przeprowadzony pod kierunkiem Rafała Roskowińskiego i Jacka Zdybla.
Lokalizacja: Gdańsk, Zaspa
 
See also: <link>


I
SKETCH


II
PROJECT


III
REALIZATION
FINAL EFFECT