My digital rug

  • 173
  • 9
  • 0
  • My digital rug
    concept
  • Mene je inspirisala beloruska zastava da oživim vranjansku tradiciju pravljenja ćilima na revolucionalan način - odštampate ćilim i gazite po njemu, a kad vam se ne sviđa samo promenite boje i ponovo odštampate. Tako mogu da se naprave najšarenije varijante :)
  •  ... ovde je samo jedan ali mogu da mu se menjaju boje. A boja ima koliko vam volja.