• Interpretation of music through mixed media illustration
 • Eulogy to Moondog
  © Sara Gouveia 2011
 • Moondog Triptych
  © Sara Gouveia 2011
 • All In One
  © Sara Gouveia 2011
 • From chaos comes harmony
  © Sara Gouveia 2011
 • The Master (Phillip Tabane)
  © Sara Gouveia 2010
 • The Goema drum maker
  © Sara gouveia 2011
 • The Rock & Rollers
  © Sara Gouveia 2011