Modiste Art Book

  • 158
  • 8
  • 2
  • A university project done during Editorial design. The aim was to creat an art book about a dying occupation.
     
    Projekt zrealizowanu na ASP na zajęciach z grafiki edytorskiej. Celem zadania było stworzenie książki dla
    danego ginącego zawodu.