Add to Collection
About

About

Projekt konkursowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu wykonany w zespole z : Zbigniew Rąbalski, Paweł Gonia / 2013
Published:
PROJEKT KONKURSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU 
PROJEKT OTRZYMAŁ WYRÓŻNIENIE
 
 
 
Koncepcja wykonana w zespole z : Zbigniew Rąbalski / Paweł Gonia (XOSA)
2013
 
,,Biblioteka musi być wyciszona, dobrze zdystansowana do „hałasów chwili”,
w pewnym sensie chroniona. Musi więc być miejscem uprzywilejowanym.
Jednocześnie świat nie może być tu całkowicie nieobecny,
 przeciwnie – biblioteka w każdym momencie
 powinna być otwarta na to, co aktualne.”
 
Pierre Riboulet
 
 
 Cytat ten doskonale oddaje ducha współczesnej instytucji jaką jest biblioteka. Jednak aby była ona atrakcyjnym miejscem  na mapie dynamicznie rozwijającego się miasta musi wykraczać poza przyjęte do tej pory standardy. Interdyscyplinarne podejście do projektu pozwoliło na wykreowanie budynku naturalnie komponującego się z istniejącą tkanką miasta zachęcając i zapraszając do środka.
   Projektu Miejskiej Biblioteki nie możemy jednak rozpatrywać w kontekście samej działki. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo parku, będącego miejscem częstych odwiedzin mieszkańców miasta, budynek biblioteki z jednej strony otwiera się na niego, z drugiej zaś ogranicza ową ,,otwartość’’ w celu uzyskania pewnego rodzaju intymności potrzebnej do kontemplacji książki.
 
 
Forma budynku w połączeniu z otoczeniem nabiera charakteru i wyrazistości, tworząc z nim spójną całość. Rdzawa patyna blachy Corten użyta do wydzielenia wewnętrznych dziedzińców wzbogaca elewację frontową przywodząc na myśl upływ czasu.  Nawiązuje również do unikalnego ducha przeszłości, kontrastując jednocześnie z jasną bryłą budynku, którego kolor reprezentuje uniwersalne wartości. Pionowe podziały blachy przywodzą na myśl książki poukładane na półce. Pełnią one rolę prześwitów, tak aby zaciekawić spacerujących główną ulicą przechodniów i zachęcić ich do wejścia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOKALIZACJA :
ul.Sienkiewicza / Świecie
Zagospodarowanie Terenu
Bilans terenu:
  - powierzchnia zabudowy 724,5m2
  - powierzchnia utwardzona 1168,5m2
  - powierzchnia biologicznie czynna 2613m2
RZUT PARTERU:
0.01 - HALL/KOMUNIKACJA  117,1m2
0.02 - STANOWISKA OBSŁUGI  24,1m2
0.03 - SZATNIA  14,6m2
0.04 - ARCHIWUM  13,8m2
0.05 - WC NIEPEŁNOSPRAWNI  5,4m2
0.06 - WC MĘSKI  8,5m2
0.07 - WC DAMSKI  8,9m2
0.08 - POM.GOSPODARCZE 3,9m2
0.09 - WĘZEŁ CIEPLNY
MASZYNOWNIA  39,8m2
0.10 - MAGAZYN  40,3m2
0.11 - KSIĘGOZBIÓR 204,2m2
0.12 - KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY 66m2
0.13 - CZYTELNIA - 79,5m2
                            
  = 621,1m2
RZUT PIĘTRA:
0.01 - HALL/KOMUNIKACJA  90,2m2
0.02 - POM. SZKOLEŃ  36,5m2
0.03 - AUDYTORIUM  83,6m2
0.04 - POM.SOCJALNE  9,4m2
0.05 - WC NIEPEŁNOSPRAWNI  5,4m2
0.06 - WC MĘSKI  8,5m2
0.07 - WC DAMSKI  8,9m2
0.08 - POM.GOSPODARCZE  3,9m2
0.09 - KOMUNIKACJA  13m2
0.10 - ADMINISTRACJA 1   8,2m2
0.11 - ADMINISTRACJA 2   12,1m2
0.12 - POM.KIEROWNIKA  15,5m2
0.13 - PRACOWNIA  28,5m2
0.14 - STANOWISKA OBSŁUGI  21,6m2
0.15 - ZBIORY ELEKTRONICZNE  9,5m2
0.16 - KSIĘGOZBIÓR DZIECI/MŁODZIEŻY  122,8m2
0.17- CZYTELNIA  33,5m2
0.18 - STANOWISKA KOMPUTEROWE  63,3m2
0.19 - ZAJĘCIA WARSZTATOWE  68,8m2
                         
  = 643,2m2
Przekrój AA
Elewacje:
  - północna
  - południowa
  - zachodnia
  - wschodnia