• "Ideas come to us as the successors to griefs" 
    *Kederlerin yerini fikirler alır
    -MARCEL PROUST

    Metropolis is a redesign project. Steel and stone form of dissapointment which is created by twice negliance of parallel desiging of life and other things.

    Bir yeniden üretim projesi olarak Metropolis; hayat ve diğerlerinin paralel tasarımının ihmali sonucu iki kere heves ve iki kere düş kırıklığının metal ve taş hali.